Internetmarknadsföring - Annonsering

Inskrift kan erbjuda kundanpassat stöd för hela kedjan av åtgärder för internetmarknadsföring. Från webbplats till annonsering. Här behandlar vi olika sätt att annonsera.

Annonsering på Internet

Marknadsföringen via Internet handlar inte enbart om att synas i en annons på en webbsida, men då en effektiv presentation finns måste ni via rätt annonser på rätt webbplatser leda kunderna till den.

Verkligt riktad annonsering, då ni själva väljer era reklamplatser, kan ni få av en annonsplatsförmedling som mäklar direktavtal mellan er som annonsör och olika webbplatsägare.

Sökmotormarknadsföring med koncentration på Google ger ofta ett bra resultat för rimlig kostnad. Med hjälp av Google AdWords kan man både rikta annonser på webbplatser och sökmotormarknadsföring.

Att skaffa sig ett bra e-postregister över dem som har intresse av era produkter och sedan göra utskick via e-post till dem är en väl beprövad reklammetod som ger resultat.

Detta kan beställas från Inskrift

Inskrift Internetmarknadsföring

  • Annonsplatsförmedling: Förmedling av reklamplatsavtal direkt mellan annonsörer och webbplatsägare, mäkling
  • Annonsutformning, både textannonser och grafik
  • Stöd på konultbasis med sökmotormarknadsföring
  • Utformning av e-postutskick
  • Stöd för AdWords på konsultbasis

Samt mer därtill - Kontakta oss via Kontakt, eller via Inskrift med en förfrågan.