Sökmotoroptimeringstävling

Internetmarknadsföring deltog i Sveriges första SEO-tävling

Tävlingen gällde att optimera för ord som Sökmotoroptimeringstävling, Aftonbladhet, Expressn, Svenska Dagbladhet och Internetvärd. Alltså fem ord samtidigt på en ny webbplats.

Detta var den första svenska SEO-tävlingen, sådana tävlingar har tidigare hållits i andra länder samt internationellt. Jim Westergren har med framgång deltagit i en internationell tävling och sedan beslutat sig för att leda den första svenska sökmotoroptimeringstävlingen.

Officiell forumtråd för tävlingen: Jim Westergrens Sökmotoroptimeringstävling

Den här webbplatsen, www.internetmarknadsfoering.se, skapades när tävlingen startade och deltog sökomotoroptimerad av Inskrift. Resultatet pendlade allt mellan 1:a och 10:e plats under tävlingen gång och slutade på 7:e plats.

Internetmarknadsföring

Under sökmotoroptimeringstävlingen handlade denna webbplats om internetmarknadsföring, och nu har den två syften. Dels informerar den allmänt om vad internetmarknadsföring är och hur det går till, dels gör den reklam för företaget Inskrift samt dess tjänster inom marknadsföring på Internet.